FAQ

Wat is het verschil tussen een Single product en een Product for giftbox?

In onze webshop kan je losse producten kopen maar ook een giftbox samenstellen. Stel, je wilt een paar producten voor jezelf kopen én je wilt een giftbox samenstellen, dan kunnen wij in jouw bestelling zien welke producten er in de giftbox moeten komen.

 

Waarom moet ik betalen voor de inpakservice?

Wij besteden veel zorg aan jouw giftbox en gebruiken hiervoor goede kwaliteit materialen. Om deze materialen te bekostigen en jou hiermee te ontzorgen betaal je extra voor deze service.

 

Als ik de inpakservice vergeet te selecteren, wordt mijn cadeaupakket dan niet ingepakt?

In principe wordt jouw giftbox inderdaad niet ingepakt als je de inpakservice vergeet te selecteren. Echter als wij zien dat je de producten wel geselecteerd hebt voor de giftbox dan nemen we contact met je op om zaken met je af te stemmen. Uiteraard kan je zelf ook contact met ons opnemen als je erachter komt dat je dit vergeten bent. Samen komen we altijd wel tot een oplossing.

 

Hoe worden de verzendkosten berekend?

Voor verzending binnen Nederland geldt voor pakketten tot 10 kg een vast tarief. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. De verzendkosten worden berekend aan de hand van het totale gewicht van het pakket. Bij elk product in onze webshop wordt op de productpagina het gewicht vermeld, in de winkelwagen wordt het gewicht van alle producten bij elkaar opgeteld. Aan de hand van het totale gewicht worden de verzendopties met bedragen getoond in de winkelwagen. Dus als je in België woont en je pakket weegt in het totaal 4 kg, dan zie je in je winkelwagen de optie voor de kosten van een pakket 2 - 5 kg.

 

Kijk voor meer informatie en alle tarieven op onze pagina Leveren, verzenden en betalen.

 

Heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice!

 


What is the difference between a Single product and a Product for giftbox?

In our webshop you can buy single products but also put together a giftbox. Suppose you want to buy a few products for yourself and you want to put together a giftbox, then we can see in your order which products should be included in the giftbox.

 

Why do I have to pay for the wrapping service?

We pay a lot of attention to your giftbox and use good quality materials for this. To pay for these materials and to unburden you with this, you pay extra for this service.

 

If I forget to select the wrapping service, will my giftbox not be wrapped?

In principle, your giftbox will indeed not be wrapped if you forget to select the wrapping service. However, if we see that you have selected the products for the giftbox, we will contact you to coordinate things with you. Of course you can also contact us if you find out that you have forgotten this. We will always find a solution together.

 

How are the shipping costs calculated?

For shipment within the Netherlands, a fixed rate applies to packages up to 10 kg. Different rates apply for shipping abroad. The shipping costs are calculated based on the total weight of the package. The weight of each product in our webshop is stated on the product page, the weight of all products is added together in the shopping cart. Based on the total weight, the shipping options with amounts are shown in the shopping cart. So for example, if you live in Belgium and your package weighs a total of 4 kg, you will see the option in your shopping cart for the cost of a package 2 - 5 kg.